Aplikacija za popunjavanje i čuvanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti je Web aplikacija koja omogućava  obvezniku davanja Izjave da na jednom mjestu ima ulaz u sva područja što mu olakšava praćenje svih aktivnosti koje je potrebno obavljati kontinuirano prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Jednostavno sučelje Aplikacije omogućava lako snalaženje te brz i intuitivan rad na unosu podataka.

Prednosti Aplikacije za popunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti:

  • Korištenje aplikacije je vrlo jednostavno čak i za korisnike sa minimalnim znanjem korištenja računala
  • Odgovarate samo na ona pitanje koja se odnose na Vaš tip ustanove te je na taj način olakšano praćenje ispunjavanja upitnika
  • Aplikacija je u potpunosti usklađena sa Zakonskim promjenama i izmjenama
  • Olakšano je kontinuirano popunjavanje podataka u aplikaciju.

U konačnici, korisnik ima sve na jednom mjestu što mu olakšava praćenje svih aktivnosti koje je potrebno obavljati kontinuirano tijekom jedne godine.

Za jedinice lokalne i (regionalne) samouprave razvili smo i posebnu kontrolnu aplikaciju koja omogućava provjeru zaprimljenih Izjava proračunskih korisnika i/ili trgovačkih društava.