Od 01.01.2011. na snazi je Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN139/10) kojim se ograničava državna potrošnja, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti.
Ovim je Zakonom uvedena i obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

 

 

Obveznici davanja Izjave su:

  • Trgovačka društva ili pravne osobe – kojima je osnivač i/ili su u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • Proračunski korisnici, koji se financiraju iz državnog, i/ili iz proračuna jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;