Kreiranje svih potrebnih izvještaja

Aplikacija omogućava kreiranje svih potrebnih izvještaja prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti u .doc formatu (Word): izjava čelnika, upitnik o fiskalnoj odgovornosti, plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, mišljenje unutarnjih revizora. Također, ako se ukaže potreba, mogu se sve reference tj.testirani obrasci prebaciti u .doc format.

 

Klasifikacija korisnika po različitom tipu ustanove

Ova opcija omogućava posebno kreiran predmet i upitnik sa samo onim pitanjima koja se odnose na određen tip ustanove.

 

Pregled prethodnih fiskalnih godina

U svakom trenutku možete vidjeti sve vaše izjave koje ste radili od trenutka kada ste počeli koristiti aplikaciju i nekoliko klikova mišem.

 

Mogućnost automatskog kreiranja Plana otklanjanja slabosti i izvješće o otklonjenim slabostima prema upitniku

Nakon automatskog kreiranja Plana, za potpuno ispunjen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti potrebno je samo upisati aktivnosti za svako pitanje koje se nalazi u planu. Također, ukoliko je Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti kreiran za prethodnu godinu Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine se automatski generira. 

 

Mogućnost učitavanja dokumenata u aplikaciju

U svim referencama u predmetu fiskalne odgovornosti gdje se to traži možete priložiti dokumente različitih formata (pdf, doc…)

 

Novi čelnik

Opcija novi čelnik omogućava kreiranje više izjava unutar jedne godine u situaciji kada se mijenja čelnik u ustanovi što uključuje svu kompletnu dokumentaciju (obrasce testiranja i izvještaje)