Aplikacija Konsolidirana fiskalna odgovornost namijenjena je lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  koja u svom vlasništvu ima obveznike predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Da bi se konsolidacija mogla provoditi na efikasan i objektivan način, uspostavljen je informatički podržan sustav za preuzimanje i kontrolu Izjava o fiskalnoj odgovornosti  obveznika davanja izjave.

Lokalna i područna (regionalna) samouprava  preko svog korisničkog računa vidi sve ustanove kojima je nadležna. Ovlaštena osoba iz grada/ministarstva/županije (kontrolor) ima popis svih ustanova i oznaku koja je predala upitnik. Stoga kontrolor može pregledati upitnik, doći do predmeta kako bi vidio referencu, ali ne i mijenjati podatke.